A Family Healing® kezelés során megtapasztalhatod, azt a Csodát, amelyet valójában nehéz szavakba önteni, megfogalmazni. Mint sok más energiagyógyászati módszer, a Family Healing® is azok közé tartozik, amelyről teljes képet csak annak megtapasztalása után kap az ember. Olvashatsz könyveket, nézhetsz előadásokat, filmeket, de vannak olyan tapasztalások az életünkben, melyeket ily módon nem lehet annak teljes valójában bemutatni.

A Family Healing® egyéni kezelésen való részvétel semmiféle előképzettséget nem igényel, két “feltétele” van csak a kezelés/konzultáció eredményességének:

 • az egyik a Teremtő Erőben való Bizalom és Hit,
 • a másik pedig a kliens szabad akaratának tiszteletben tartása! Ez utóbbi a változtatással kapcsolatos Döntésed jelenti, hogy igent mondasz-e a változásra, a gyógyulásra, vagy éppen annak a dolognak az elengedésére, mely a céljaid, vágyaid megteremtéséhez szükséges, és elindulsz-e Utadon? Nagyon fontos, hogy a kezelés eredményessége attól függ leginkább, hogy Lélekben mennyire állsz készen a változásra!

A Family Healing® technika alapját egyrészt a ThetaHealing® energiagyógyászati módszer adja, hiszen a kezelés során végig a théta agyhullámok frekvenciájára csatlakozva dolgozunk, hozzáférve ezáltal a tudatalattinkban futó programjainkhoz, negatív hitrendszereinkhez,- és érzéseinkhez, melyeket a megfelelő Sors-, vagy Rendszeroldást követően meg tudunk változtatni és pozitívakat tudunk teremteni helyettük. A Family Healing® másik alappillére a Családállítás-, és Rendszeroldás, melynek ismeretei biztos alapot adnak a Szívben tárolt Emlékek, Érzések finom, Lélekközpontú oldásához.

Mik azok a negatív hitrendszerek, és miért fontos lecserélni őket pozitívra, Téged támogatóra?

A negatív hitrendszerek olyan korlátozó, az egyén személyes életének kiteljesedését akadályozó gondolatok, meggyőződések, melyeket valósnak, igaznak hiszünk. Ezek lehetnek egyrészt szüleinktől, őseinktől származó minták, másrészt akár iskolában, közösség, vagy egy nemzet által – az odatartozás igényéből fakadóan – elsajátított hitrendszerek. A lényeg, hogy sokszor félretesszük saját, egyéni szükségleteinket, érzéseinket, hogy a szűkebb vagy tágabb értelemben vett “Családunkhoz” kapcsolódjunk, azok elvárásainak megfeleljünk. Ez egy olyan alapvető igénye az emberi létnek, mely sokszor felülírja az emberek saját, egyéni igényeit, meggyőződéseit, hitrendszereit. A vonzás törvényének, azaz a gondolatok teremtő erejének eredményeként a negatív, korlátozó hitrendszerek rezgése, energiahulláma olyan élethelyzeteket teremt, melyekben akadályozva, korlátozva érezheted magad életed bármely területén. Ezek a negatív hitrendszerek, meggyőződések jelentik magukat a blokkokat, az akadályokat, melyekkel bekorlátozzuk saját Életünket, Önmagunkat. Ahhoz, hogy céljaid, álmaid megvalósuljanak, és együtt tudj velük rezegni, azokat támogató, pozitív meggyőződésekkel kell azonosulnod!

Hogyan hatnak a Forrásemlékek Érzéseinkre, Jelen Életünkre, Valóságunkra?

Ahogyan a Family Healing® menüpont alatt is kifejtettem a kezelés fókuszában elsődlegesen a Szív, a Lélek gyógyítása áll oly módon, hogy a kezelés során feltérképezzük a negatív hitrendszereinket, meggyőződéseinket teremtő Érzések gyökerét, és ez lesz a kulcsa az adott elakadás oldásának! Agyunk Théta agyhullámú frekvenciáján bepillantást nyerhetünk minden olyan Emlékbe, melyet tudatalattink tárol, akár genetikai szintről – családi rendszerünkből, akár előző életeinkből – történelmi szintről. Ezen Emlékek generálják azokat az Érzéseket, melyeket Életünkben akár ismétlődő helyzetek során megélünk. Az Emlékek, és a hozzá kapcsolódó Érzések testünk sejtjeiben, DNS-ünkben, és a minket körülölelő energiamezőben – auránkban tovább élnek, és Szívünk ezen Emlékekkel, Érzésekkel azonos rezgésű hullámokat bocsát ki agyunk, idegrendszerünk és testünk többi szerve felé. Ily módon cselekedeteink, életünk történései, valamint Testünk-Lelkünk- Szellemünk egészsége aszerint alakul, miként Szívünk, Lelkünk Érez, amivel együtt rezeg. Amikor újra és újra ugyanazzal a fájdalmas szituációval találjuk szemben magunkat, pedig úgy érezzük minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy elkerüljük, olyan, mintha újra és újra emlékeztetnénk magunkat valamire, amit még nem oldottunk, meg, nem tanultunk meg. Mindezt a tudatalattink működteti, illetve azon, Szívünkben őrzött Emlékek, Érzések, melyeket még nem gyógyítottunk meg magunkban.

A lényeg tehát abban rejlik, miként látjuk, kezeljük világunkat! Az emberek legtöbbször beleragadnak az egyes szituációkba, mélyen átélve annak fájdalmas tapasztalatait, érzéseit, abban a reményben, hogy elmúlik majd, azonban van, hogy kis idő elteltével minden újra kezdődik….

Előfordul, hogy azt gondoljuk, nekünk kell változni, ahhoz, hogy külvilágunk megváltozzon, és elkezdjük az Önismeret útját járni, különböző személyiségfejlesztő technikákat alkalmazva.

Ez mind csodálatos, és mindenképpen szükséges, viszont úgy vélem, minden technikának megvan a maga területe, ahol a leghatékonyabban működik, ezért érdemes az egyes megoldandóinkra azok témájának megfelelő technikát alkalmazni!

A fenti gondolatmenetet folytatva, a változáshoz teljesen más perspektívából érdemes ránézni a dolgokra!

Ilyenkor egy úgynevezett energetikát ismétlünk, mely végleges elengedéséhez és megváltoztatásához tanácsos inkább egy pillanatra megállni, és Dönteni! Amint meg van a Döntés Lélekszinten, hogy igent mondunk a változtatásra, a megoldás is megérkezik.

A kezelés során feltérképezzük az ismétlődő eseményeket, valamint a negatív érzéseket kiváltó Forrásemléket, mely vagy a családi rendszerünkből származik, vagy valamely előző életünkben történt velünk – tehát azért nem sikerült eddig megoldani, mert nem a Jelenhez kapcsolódnak! Amint megvan ez az esemény, történés, mely a Múltban nem került megoldásra, felismerjük, mi az az energetika, amelyben Sorsközösséget vállaltunk. Az Érzések, melyeket újra és újra felidéztünk magunkban, ezen energetikához kapcsolódnak, így ahhoz, hogy Jelen Valóságunkat megváltoztassuk, ezen múltbéli bevállalások, terhek felismerése és elengedése szükséges.

Amikor valamely Forrásemlékben szereplő Sorssal azonosulunk, azon személy érzéseit érezzük, az ő terheit, feladatait cipeljük, ezáltal az “ő életét éljük”. Annak felismerése és tudatosítása, hogy bármikor lehetőségünk van arra, hogy mások terheit, feladatait letegyük, rendkívüli megkönnyebbülést hoz a Lélek számára.

Ezen a ponton olyan, mintha a Lélek újjászületne.

Miben rejlik a Lélekközpontúság sorsfordító ereje?

A lélekközpontúság lényege abban rejlik, hogy a folyamatban résztvevő minden „szereplő”, minden Lélek szabad akarata tiszteletben van tartva, megtörténik a felismerés, azon energetika tudatosítása, amely összeköti az egyes Lelkeket egy élethelyzetben, egy esemény kapcsán, de minden Lélek szabadon, mások terheitől, feladataitól döntéseitől és felelősségétől megszabadulva, megkönnyebbülve „távozik” a folyamat után. A lélekközpontú folyamatban a Lélek mindennek a mozgatórugója, az egyes emberek önmagukkal és másokkal kapcsolatos érzései az irányadóak, minden más – úgy, mint a tudatos elme, az ego a végső kép, energetika „összerakásához” járul hozzá, de a folyamat során mintegy „háttérszereplőként van jelen”. A lélekközpontúság során a Lélek szabad akarata mindent felülír!

Emellett, amit itt fontosnak tartok kiemelni, az a Family Healing® technika mélysége, finomsága, mely által a Lélek szépen lassan megnyílik, teret engedve ezzel a változásra, gyógyulásra. A sorsközösségvállalások oldása során alapvető fontosságú, hogy az adott Lélek rezgéseinek megfelelően végezzük el az egyes Lelkek közötti kommunikációt. Számos alkalommal tapasztalom, hogy akár egy szó kimondása is elegendő ahhoz, hogy “sziklákat” görgessen le. A kimondott szavak sorsfordító erővel bírnak, ezért elengedhetetlen a teljes Megbocsátás, Elengedés eléréséhez a Lelkek közötti megfelelő Kommunikáció. Ezáltal Lélek szinten érhetünk el változást, mely pozitívan hat a Szív rezgéseire, és az azokban tárolt Emlékekre.

A folyamat mélysége és lélekközpontúsága miatt időben általában 2 óra hosszát vesz igénybe. A módszer lényege a hosszú távon való hatékonyság, és a teljeskörűség, így sok esetben előfordul, hogy évekig tartó elakadások megszüntetéséhez elegendő lehet akár egyetlen oldás is! A másik erőssége, mely a teljeskörűségből adódik az az, hogy egy alkalom során akár Életed több területén előforduló blokkjaira is megoldást kaphatsz, amennyiben ezek egy Forrásemlékből erednek. Az Oldás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Szabaddá válj és a Jelenedre fókuszálj!

Az Oldás végén egy Jelenbehozó vizualizációs gyakorlattal megérkezel az Itt és Most-ba, a Jelen Életedbe, minden múltbéli tehertől, bevállalástól megkönnyebbülve, Szabadon és Függetlenül.

Ez az a pont, amikor manifesztálhatsz, teremthetsz, vizualizálhatsz, bármit, amely Örömmel, Boldogsággal tölt el! Ahhoz azonban, hogy örömöt érezzünk, vagy megtudjuk, milyen szeretni és szeretve lenni, vagy milyen érzés a gazdagság, a bőség, a van teréből teremteni, nem elég mindezt elképzelni, vizualizálni, hanem azokat az Érzéseket, melyeket korábban még nem éreztünk, meg kell tanítani a testünknek-lelkünknek egyaránt! A pozitív Érzések “megtanítása” által, meg tudod tapasztalni azokat, így velük kapcsolatos vizualizációidat is be tudod majd hozni valóságodba, a fizikai síkra!

A Family Healing® számomra azt a csodálatos eszköz jelenti, amely által megérkezhetünk Jelenünkbe, ezzel elérhetővé téve Önmagunk számára azt, hogy felismerjük Életfeladatunkat, beleálljunk Erőnkben, és elhiggyük azt, hogy Megérdemeljük Itt és Most a Szabadságot, Örömöket, Boldogságot, hogy Érezzük Biztonságos kapcsolódnunk Családunkhoz, a Világunkhoz!

Kiknek ajánlom?

Fordulj hozzám bizalommal, amennyiben meghoztad a Döntést magadban, és szeretnél változtatni Életed bármely, vagy akár több területén előforduló elakadáson, blokkon!

1. Egészség

Az eddigi tapasztalataim alapján az összes életterület közül, talán az Egészség az, amelynél a leggyorsabb és leglátványosabb változásokat sikerült elérni szinte azonnal a Family Healing® oldás segítségével. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy a Betegségeken való munka első lépéseként kiemeljük, hogy a betegség csupán egy tünet, egy jelzés, amelyet testünk küld, hogy lássuk hol tértünk el Önmagunktól, miben kell változtatni, hogy a Lélek ismét egyensúlyban, harmóniában legyen. Amint megtaláljuk a gyökerét testünk jelzésének, és megfelelően tudatosítjuk, mit kellett felismerni ebből, mi az, ami változtatásra késztet, szinte azonnal megtörténik a betegség elengedése, hiszen mint jelzés létjogosultsága megszűnik. Testünk az egyik legintelligensebb jelzőrendszer, mely betegségek formájában üzen nekünk, ha bántottuk magunkat, vagy nem engedtük meg magunknak azt, ami teljessé, egészségessé tesz.

Ennél egy kicsit több Önmunkát igényelnek azok az esetek, amikor a hosszabb ideje fennálló betegségeknek valamilyen haszna van a kliens életében. Ezalatt a haszon alatt értjük azt, amikor egy betegség által a kliens több Szeretetet, törődést, figyelmet kap a Családtól, így a betegség egy idő után már inkább egy eszközzé válik ezen pozitív érzések megteremtésére, (én ide sorolom az Önsajnálat energetikáját is). Természetesen ezen esetekre is van megoldás, csupán a Döntést kell meghoznod, hogy igent mondasz a változásra!

Rendkívül fontos megjegyezni a Betegségek elengedése kapcsán, hogy mind az orvos, mind a terapeuta csupán egy Segítő, egy Közvetítő, akik támogatják a kliens felépülését, gyógyulását, de a gyógyulással kapcsolatos Döntést, Felelősséget a kliensnek kell vállalnia, hiszen csakis az Egyén, a Lélek képes Önmagát meggyógyítani!

2. Család, Emberi kapcsolatok

Párunkkal, gyermekeinkkel, szüleinkkel, testvéreinkkel, közeli hozzátartozóinkkal vagy akár barátainkkal, munkatársainkkal való kapcsolataink minősége nagyban meghatározza életünk minőségét, mindennapjainkat, hangulatunkat, hiszen társas lények vagyunk és mindannyiunk számára alapvető igény, szükséglet az “odatartozás” érzése. Ez utóbbi mögött családunkhoz, társadalmunkhoz, nemzetünkhöz való odatartozást is értjük, mely alapvető fontosságú egy ember komfortos, teljes értékű életéhez.

Fordulj hozzám bizalommal, amennyiben bármely emberi kapcsolatodban az alábbi energetikát vagy elakadást érzed:

 • párkapcsolati konfliktusok, hatalmi harcok, “áldozat-tettes” szerepek, mely során a megalázottság, tiszteletlenség, önbüntetés, bűntudat, félelmek, veszteségtől való félelem, önbizalomhiány, kisebbrendűségi érzés, áldozat szerep, magányosság, bizonytalanság, csalódottság, becsapottság, irányítás, birtoklás, függőség, megfelelési kényszer, ragaszkodás, megcsalás, bármely imént felsorolt negatív érzéseit éled meg,
 • vagy éppen hiába várod, nem érkezik hosszú ideje a párod, melyhez a magányosság, kirekesztettség érzése társul, ennek számos oka lehetséges: a) akár egy korábbi csalódás, veszteség, mely révén kialakulhat a tudatalattiban, hogy nem biztonságos kapcsolódnom a férfihoz/vagy nőhöz, mert akkor sérülhetek, megbánthatnak, ez a félelem a kudarctól távol tart attól, hogy befogadjam, inkább ellenállok a kapcsolódásnak, ez jelenti a látszólagos biztonságot, b) de akár az is előfordulhat, hogy az ellenkező nemű szülő mellett áll az adott személy energetikailag, hogy őt segítse, támogassa, ezért nincs hely a pár befogadására, c) vagy éppen a gyermeke állt mellé egy korábbi trauma, veszteség során, és azóta energetikailag vele “alkot egy párt” az adott személy,
 • esetlegesen felcserélődtek a szerepek, a nő férfi szerepet képvisel a párkapcsolatban, a férfi pedig a nő szerepét éli, mely során a minőségek is felcserélődnek, ami hosszú távon azt eredményezi, hogy eltávolodnak egymástól, hiszen alapvetően a férfi minőséghez tartozik az áradás, a hódítás, az aktivitás, a családfenntartás, a női minőséghez pedig a befogadás, a finomság, az otthon megteremtése, a nőiesség, a gondoskodás, így amikor egy nő átveszi például a családfenntartó szerepet, vagy ő irányít folyamatosan egy kapcsolatban, a férfi nem tudja kiélni ezen minőségeit, és gyengének, kevesebbnek érezheti magát, ami egy idő után akár a munkája elvesztését vagy depressziót is okozhat, de más esetekben a férfi elfordul a nőtől és bevonz egy olyan nőt az életébe, aki mellett férfi tud lenni,
 • szülőkkel való kapcsolat elakadásaiban lehetségesen felmerülő energetika lehet a fentiekben említett energetika, mely során a gyermek beáll a szülő mellé, hogy segítse, támogassa, terheit enyhítse, valószínű egy korábbi trauma válás, vagy a szülők egymástól való elhidegülése miatt, ily módon az adott személy az energiáját a származási családjába fekteti, így nincs jelen a jelenbeli családjában, mely komoly elakadásokat, problémákat jelenthet párkapcsolatában, de akár gyermekeivel való kapcsolata során is, ez a teher egy idő után belső feszültséget, dühöt, agressziót eredményezhet, melyet a szülőre vetít ki az adott személy, viszont sok esetben nem tudja tudatosan miért, viszont a szülővel való kötés a tudatalattiban generálja ezt az érzést, amely megmutatja a rendezetlenséget a családban,
 • szülő-gyermek közötti tiszteletlenség, mely akkor fordul elő, amikor szintén nincs rend a családi hierarchiában, legtöbbször a gyermek a szülővel egy szintre, vagy a fölé helyezi magát, ezáltal azt érzi mindez feljogosítsa arra, hogy mindent jobban tudjon a szülőnél, vagy akár a szülő helyett intézkedjen, sőt olyan eset is előfordul, amikor a gyerek válik a szülő szülőjévé, mely eset során ő támogatja például anyagilag a saját szülőjét,
 • testvérek közötti hatalmi harcok, tiszteletlenség, rendezetlenség a hierarchiában, legtöbbször féltékenység, illetve olyan érzések megélése, hogy egyik vagy másik szülő melyik testvér iránt érez nagyobb szeretetet, esetleg több törődést, támogatást kinek az irányában tesz meg,
 • Törlesztések – az univerzum egyik alaptörvénye szerint a természet mindig az egyensúlyra törekszik, illetve a természet törvényei szerint az adás és kapás/elfogadás között előbb utóbb mindig egyensúlynak kell lennie akár pozitív akár negatív az adott dolog. Számos emberi kapcsolatunkban tapasztalhatunk olyan energetikát, mely során vagy én törlesztek valakinek újra és újra, vagy más törleszt nekem, melyet legtöbbször “áldozat-tettes” konstellációként élünk meg. Ezen esetek negatív aspektusa akkor áll fenn, ha adósságok, vagy akár lopás, becsapottság is társul akár egy családtaggal akár valamely üzleti partnerrel, baráttal való kapcsolatunk során.

Amennyiben a fentiek bármelyike hosszú ideje fennáll Életedben, és úgy érzed, hogy itt az ideje elengedni azokat, és az Önmagadnak okozott fájdalmakat, akkor szeretettel ajánlom Neked a Family Healing® egyéni kezelést!

A külvilággal való kapcsolat megváltoztatására elengedhetetlennek tartom a kellő intenzitású Önmunkát, hiszen mindaz, amely Világunkban megjelenik: Tükör, mely megmutatja belső Önvalónkról alkotott képet, vagy azt, amivel Sorsközösséget vállaltunk. Amint Elfogadjuk és Szeretjük Önmagunkat, és elhisszük, hogy Megérdemeljük a Boldogságot, mindez a külvilágban is láthatóvá válik. Ezt azonban nem elegendő tudni, ahhoz, hogy megéld, Érezd és Tegyél érte!

3. Életfeladat, Karrier, Pénz:

 • Amennyiben úgy érzed nem vagy a helyeden, amit csinálsz “csak” a megélhetésről szól, de nem tölt fel, nem tesz boldoggá és nem emel fel, olyan mintha elpazarolnád azt, ami-, és aki valójában vagy, csak telnek a napok, az évek feleslegesen, de nem tudod hogy törj ki ebből a robotból, mitévő legyél, miként lásd meg mi is a Te valódi Életfeladatod,
 • Ha fásultságot, megkeseredettséget érzel, esetlegesen többször tör Rád az az érzés, talán az életkorodat tekintve, hogy már túl késő, bele kell törődnöm, hogy nem sikerült, akkor nézz magadra, Életedre egy egészen más perspektívából, légy hálás mindenért, amit tanultál ebből a tapasztalatból, és tudatosítsd itt az ideje, felhagyni a megalkuvásokkal, a kompromisszumokkal, és elengedni a kifogásokat, melyekkel eltérítetted magad Utadról,
 • Abban az esetben, ha véget akarsz vetni a külvilágnak való megfelelésnek, annak a hosszú ideje fennálló helyzetnek, hogy mindig és mindenkor mások érdekeit helyezed előtérbe, mások vágyai szerint élj, elrejtve ezzel Önmagad, és azt, amit Te szeretnél, vagy talán úgy érzed nem nyilváníthatod ki igényeidet, szükségleteidet szabadon, esetleg másoknak tulajdonítasz erőt, sikert, hatalmat, magadat pedig gyengének, elnyomva, legrosszabb esetben vesztesnek érzed, vállald a felelősséget, hogy ezt is Te teremtetted a világodba, melynek értelmében egyedül Te vagy az, aki mindezt képes megváltoztatni, így hát hozd meg a döntést, hogy igent mondasz Önmagadra, az Életedre,
 • Munkád során úgy érzed, hogy az általad befektetett energiával, egyáltalán nem azonos mértékűen vagy értékelve, megbecsülve, akár erkölcsileg, akár anyagi vonatkozásban, úgy érzed leértékelnek, kihasználnak, esetleg egyszerre több ember munkáját végzed, amely már teherként nehezedik Rád, vagy éppen egyre nehezebben viseled az ebből fakadó belső feszültséget, akkor nézd meg mit tanulsz mindebből, milyen felismerést ad ez a helyzet Neked,
 • Esetleg nincs munkád, vagy hosszú ideje keresel munkát, de újra és újra falakba ütközöl, csakis az akadályokat látod, a sikertelenséget, és a helyzet miatt óriási nyomás nehezedik Rád,
 • Blokkolva érzed a pénz befogadását, áramlását, vagy éppen folyamatosan elfolyik a pénz, adósságok, törlesztések által állandó nyomás alatt éled az Életed,
 • Milyen a pénzhez fűződő viszonyod? Szereted a pénzt? Előfordult olyan veszteség vagy trauma az Életedben, amely kiváltójának a pénzt tekintetted?
 • Mi történne, ha meglátnád, hogy Te is képes vagy áramoltatni, befogadni a pénzt?
 • Elhiszed, hogy azzal a tevékenységgel, amelyet Életfeladatodnak tekintesz, képes vagy megteremteni az anyagi biztonságot?

Amennyiben a fentiek bármelyikére szeretnél megoldást kapni, és ezzel megváltoztatni az Életed, akkor a legjobb helyen vagy, hogy mindezt megválaszold magadnak és megtedd az első lépést vágyaid megvalósítása felé!

A kezelés díjazása, avagy a Befektetés Önmagadba:

1,5-2 órás alkalom: 15.000,- Ft

2,5-3 órás alkalom: 20.000,- Ft

Amennyiben Te is szeretnéd Önmagadon vagy családtagjaidon bárhol és bármikor használni a Family Healing® lélekgyógyászati technikát, vagy szeretnél Te is konzulens lenni, látogasd meg a Family Healing® „Tanfolyam” című linket, melyben a tanfolyamokkal kapcsolatos további információkat kaphatsz!